mv Misida

  • Misida till sjöss bakifrån
  • Misida till havs
  • Misida till sjöss framifrån
  • Misida wd och däckshus
  • Misida wd och torpet med däckslast till havs
  • Misida vid kaj, rampen nere
  • Misida vid kan rampen nere

Misida (2007) is time chartered to P&O and is used in their liner service on the Irish Sea. 

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi