mv Misida

  • Misida till sjöss bakifrån
  • Misida till havs
  • Misida till sjöss framifrån
  • Misida wd och däckshus
  • Misida wd och torpet med däckslast till havs
  • Misida vid kaj, rampen nere
  • Misida vid kaj rampen nere

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

E-mail: info@godbyshipping.fi