mv Misana

  • Misana ut från Åbo
  • Misana framifrån
  • Misana vinter bulb

Misana (2007) is time chartered to Sea-Cargo and is used in their liner service on the North Sea. 

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi