Mistral vidarebefraktad till Stena

- Mistral är tidsbefraktad till P&O men har nu vidarebefraktats från P&O till Stena för tiden 2 juni - 20/21 augusti 2018

- Under den tiden kommer hon att ha väntetid i Rotterdam och därefter användas som ersättning för dockande fartyg i Stenas Irlandstrafik

 

 

 

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi