Mimer mot Karibien

2015-05-29

Mimers kontrakt med CMA CGM gäller till september och fartyget används i deras linjetrafik mellan Marseille och Mostaganem. På grund av ändrade regler för import av fordon har volymerna fallit och CMA CGM vill därför lägga ner trafiken.

Vi hittade därför en annan befraktare Marinex Cargo Line Inc ägd av America Cruise Ferries, Puerto Rico. Mera info www.acferries.net/wp/. 

Mimer tas ur CMA CGMs trafik i början av juni och går mot Karibien där hon börjar trafikera mellan bland andra Puerto Rico, St Martin, St Thomas, Tortola och St Croix. 

Avtalet gäller till juni 2016 med befraktarens rätt att förlänga till juni 2017.

Tilläggsupplysningar lämnas av vd Dan Mikkola, telefon +358-18-528282, e-post dan.mikkola@godbyshipping.fi

Med vänlig hälsning 

GODBY SHIPPING AB 

Dan Mikkola 

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi