Leverans av m/s Miranda

Idag 9 januari 2018 har vi levererat m/s Miranda till köparna. Leveransen skedde i Cadiz, Spanien.

Besättningen från Miranda har omplacerats på våra övriga fartyg.

För mer information kontakta Dan Mikkola, tel +358-18-528282, dan.mikkola@godbyshipping.fi

 

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi