Långt avtal med UPM-Kymmene för m/s Link Star, m/s Baltica avtal med TransProCon förlängt

2016-05-12

Link Star kör enligt nu gällande avtal för Nor Lines till slutet av 2016. Därefter har fartyget hyrts ut till finska skogsindustriföretaget UPM-Kymmene för en lång period. Trafiken för UPM-Kymmene börjar i januari 2017.

Vi ser det som ett klart tecken på en förbättrad marknad att vi nu lyckats göra ett långt avtal med skogsindustrin.

Avtalet för Baltica med TransProCon har förlängts och gäller nu till december 2016.

Tilläggsupplysningar lämnas av vd Dan Mikkola, telefon +358-18-528282, e-post dan.mikkola@godbyshipping.fi

Mera info, se www.upm-kymmene.com, www.sollines.se eller www.godbyshipping.fi.

Med vänlig hälsning 

GODBY SHIPPING AB 

Dan Mikkola

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi