Långa avtal med Stena för Misana, Misida & Miranda

2015-07-03

Misana och Misida har befraktats till Stena Roro

  • Misana och Misida kör för Finnlines till slutet av året (december 2015)
  • Efter återleveransen befraktas de till Stena Roro för 3 år + optioner
  • Leveransen sker i januari 2016 och avtalen gäller minst till slutet av 2018

Miranda också befraktad till Stena Roro

  • Miranda kör nu för italienska GNV - Grandi Navi Veloci till slutet av september/början av oktober 2015
  • Efter återleveransen befraktas hon till Stena Roro till januari 2016 + option på förlängning

Vi ser detta som ett mycket viktigt steg för att långsiktigt hålla våra fartyg och besättningar sysselsatta.

Mera information om Stena, se www.stenaroro.com eller www.stena.com.

Tilläggsupplysningar lämnas av vd Dan Mikkola, telefon +358-18-528282, e-post dan.mikkola@godbyshipping.fi

Med vänlig hälsning 

GODBY SHIPPING AB 

Dan Mikkola 
 

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi