Köp av m/s Baltica, Miranda till Stena/Balearia

2015-09-29

Köp av m/s Baltica

  • Avtal om köp av m/s Baltica är undertecknat och övertagande av fartyget beräknas ske i oktober 2015
  • Baltica är byggd 1990, 13.773 dwt, 2.240 filmeter + containers på väderdäck och är därmed något större än Misana/Misida
  • Fartyget är gammalt men har nyligen dockats och genomgått femårsklassning, så vi förväntar oss 10 års återstående livstid
  • Baltica är tidsbefraktad till TransProCon till december 2015 med befraktarens option att förlänga avtalet till slutet av 2016
  • mera info, se www.sollines.se och www.marinetraffic.com

Miranda till Stena/Balearia

  • Miranda återlevererades från GNV den 20 september 2015 och gick därefter till Algeciras där hon levererades till Stena Roro den 25 September 2015
  • För den första tiden av befraktningsavtalet kommer Miranda att via en så kallad relet köra för Balearia i deras linjetrafik mellan Algeciras och Tanger Med
  • För mer info, se www.stenaroro.com och www.balearia.com

Tilläggsupplysningar lämnas av vd Dan Mikkola, telefon +358-18-528282, e-post dan.mikkola@godbyshipping.fi.

Med vänlig hälsning 

GODBY SHIPPING AB 

Dan Mikkola 

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi