Köp av m/s Baltica

2015-10-30

Avtal om köp av Baltica undertecknades den 8 augusti 2015 och därefter dockades och femårsklassades fartyget i Klaipeda.

Den 30 oktober kl 0815 CET övertog vi fartyget i Sagunto, Spanien. Fartyget behåller sitt namn Baltica men fick vid övertagandet finsk flagg. Besättningen är till stor del densamma som tidigare kompletterad med några nyckelpersoner från oss plus några nyanställda.

Baltica är byggd 1990, 13.773 dwt, 2.240 filmeter + containers på väderdäck och är därmed något större än Misana/Misida.

Fartyget är gammalt men har som sagt nyligen dockats och genomgått femårsklassning, så vi förväntar oss 10 års återstående livstid.

Baltica fortsätter trafiken för sin tidigare befraktare TransProCon åtminstone till juni 2016. Befraktaren har därefter rätt till förlängning till december 2016.

Mera info, se www.sollines.se och www.marinetraffic.com

Tilläggsupplysningar lämnas av vd Dan Mikkola, telefon +358-18-528282, e-post dan.mikkola@godbyshipping.fi

Med vänlig hälsning

GODBY SHIPPING AB
Dan Mikkola 

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi