Försäljning av m/s Miranda

2017-09-04

Vi har ingått avtal om försäljning av m/s Miranda byggd 1999

  • Leverans kommer att ske i januari 2018, efter avslutad tidsbefraktning till Stena/Transfennica
  • Besättningen på Miranda kommer att omplaceras på rederiets övriga fartyg
  • Planeringen av en smidig övergång har redan påbörjats. Vår personal­avdelning kommer att kontakta de berörda inom september

För mer information kontakta Dan Mikkola, tel +358-18-528282, dan.mikkola@godbyshipping.fi eller personalavdelningen.

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi