Förlängda kontrakt med Trasmed för Miranda och med CMA CGM för Mimer

2014-12-19

Godby Shipping och Trasmed (Acciona Trasmediterranea) har förlängt avtalet om tidsbefraktning av fartyget Miranda så att det inklusive option gäller till slutet av april 2015.

Godby Shipping och CMA CGM har förlängt avtalet om tidsbefraktning av fartyget Mimer till juli 2015.

Tilläggsupplysningar lämnas av Dan Mikkola, telefon +358-18-528282 eller e-post dan.mikkola@godbyshipping.fi eller www.trasmediterranea.es och www.cma-cgm.com.

Med vänlig hälsning

GODBY SHIPPING AB

Dan Mikkola 

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi