Förlängda kontrakt för Link Star och Miranda

2015-02-02

Nor Lines har utnyttjat sin option och förlängt kontraktet för Link Star med ett år. Kontraktet gäller nu till mars 2016. Link Star fortsätter i Nor Lines trafik Finland-Polen-Danmark-Sverige-Norge. För mera information, se www.norlines.no eller www.balticline.fi.

Kontraktet med Trasmed för Miranda har förlängts med 2 månader och är nu i kraft till maj 2015. Mera information, se www.trasmediterranea.es eller www.trasmediterranea.se.

Tilläggsupplysningar lämnas av Dan Mikkola, telefon +358-18-528282 eller e-post dan.mikkola@godbyshipping.fi.

Med vänlig hälsning

GODBY SHIPPING AB

Dan Mikkola 

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi