Befraktningsläget

De senaste veckorna har varit mycket händelserika på befraktningssidan.

 

Misida har befraktats till P&O och kör Dublin-Liverpool, samma som Mistral gjorde 2019. Kontraktet med P&O gäller för perioden juli-september.

 

Midas har påbörjat en ny trafik för Wagen­borg på linjen Riga-Oxelösund. Baslasten är byggmaterial och konstruk­tioner för den svenska byggindustrin.

 

Misana och Misida har befraktats till den norska linjeoperatören Sea-Cargo. Leverans sker i augusti och oktober 2020 och kontraktet gäller till slutet av 2021 med rätt för Sea-Cargo till ytter­ligare förlängning. Fartygen kommer att köra i Sea-Cargos linjetrafik mellan hamnar i Norge och kontinentaleuropa.

 

Mistral kommer att börja en ny trafik i augusti för en kund som i detta skede önska vara anonym.

 

Kontrakten kommer att ge långsiktig sysselsättning för Misana och Misida medan Midas och Mistrals trafik är nya linjer där perioden blir beroende av hur lastvolymerna utvecklas.

 

Sammanfattningsvis är det här mycket goda nyheter och viktiga steg mot att få alla våra fartyg i långsiktig trafik.

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi