Årets tryggaste arbetsplats 2015

2015-05-28

Vi har utsetts till "Årets Tryggaste Arbetsplats 2015" av Alandia Försäkring. I motiveringen säger de att "hos Godby Shipping har särskilt uppmärksammats det arbete som gjorts för att utveckla och förbättra arbetsmiljön, både den fysikaliska och den psykosociala samt deras låga antal anmälda skadefall i förhållande till antal anställda."

Priset värt 3.000 euro delades ut under Sjöfartens Dag i Mariehamn den 21 maj 2015. 

Ett axplock av de saker vi gjort och som vi lyfte fram i vår ansökan till Alandia är 

  • Säkerhetsinformationen som ges till alla nyanställda och vid byte av fartyg/position.
  • Prioritering av säkerhetskurser
  • Deltagande i Sjömans Service Byråns motionstävling – "Minuttävlingen", kontoret utmanade alla fartyg, Miranda vann hela tävlingen 2014. Mer info om detta på www.mepa.fi
  • Våra anställda erbjuds möjlighet delta i Sjömans Service Byråns ForMare-projekt. Vi har nio deltagare som får personlig kost, motion och hälsorådgivning.
  • På fyra fartyg har vi gym ombord, på tre finns det gymutrustning.
  • Kocken uppmanas laga näringsrik, hälsosam och varierad mat.
  • Personaltidning FlaskPosten, utkommit sedan 1990, tvåspråkig (sv och fi)

Säkerhet är mycket viktigt och kräver ett långsiktigt arbete och engagemang från alla ombord och i kontoret. Som vi säger i vår säkerhets- och miljömanual

Know your ship, know your job, think safe, be safe!

Vi riktar ett STORT TACK till vår besättning ombord och i kontoret som har bidragit till detta. För att alla ska ha möjlighet att at del av priset kommer det att ges som pris i Sjömans service byråns minuttävling 2016 att användas för att främja motion och hälsa. Vinnaren får 1.500 euro, 2an 1.000 euro och 3an 500 euro. 

Med vänliga hälsningar

GODBY SHIPPING AB

Eva Mikkola-Karlström 

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi