Företaget

Godby Shipping är ett privatägt rederi grundat år 1973. Vår målsättning är att erbjuda högklassiga och skräddarsydda sjötransporter för skogsindustri och linjeoperatörer. Vi strävar efter att driva en modern och konkurrenskraftig fartygsflotta under finländsk flagg. 

Fartygen Misana (2007) och  Misida (2007) är tidsbefraktade till Stena RoRo och används i deras linjetrafik på Nordsjön.

Mistral (1999) är tidbefraktad till P&O Ferries och används i deras linjetrafik mellan Storbritannien och Belgien.

Midas (1990) och Mimer (1990) är tidsbefraktade till franska CMA CGM respektive amerikanska Marinex Cargo Line för linjetrafik i Karibien.

Link Star (1989) befraktas till finska UPM-Kymmene och används i deras linjetrafik mellan Finland, Tyskland och Spanien.

Baltica (1990) befraktas till TransProCon och används i deras linje- och projekttrafik på Östersjön, Nordsjön och Medelhavet. 

Rederiets kontor och fartyg är certifierade av Lloyd's Register och Trafi enligt IMO:s så kallade ISM-kod. I tillägg till detta har Lloyd's Register godkänt rederiets och fartygens rutiner i enlighet med den internationella miljöstandarden ISO 14001. 

Godby Shippings kontor ligger på Södragatan 13 i centrala Mariehamn. Totalt är cirka 200 personer anställda i kontoret och på fartygen.    

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi