• Baltica Crew Drill
  • Fire drill

Turvallisuus ja ympäristö

Varustamon konttori ja laivat ovat sertifioitu IMO:n niinkutsutun ISM koodin vaatimalla tavalla. Tämä tarkoittaa että varustamo on työstänyt, yhdistänyt ja kirjannut kaikki turvallisuutta ja ympäristösuojelua koskevat rutiinit ja toteuttaa näitä rutiineja.

Tavoitteemme on

  • luoda ja ylläpitää toimintatavat turvalliselle ja ympäristöystävälliselle merenkululle; kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia sääntöjä ja suuntaviivoja noudattaen
  • jatkuvasti parantaa varustamonjohdon ja henkilökunnan tietoja ja koulutusta turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevissa kysymyksissä
  • alati parantaa turvallisuutta ja ympäristönsuojelua sekä ehkäistä onnettomuuksia ja päästöjä
  • jatkuva lyhyen ja kauaskantoisten aikavälin ympäristötavoitteiden toteuttaminen sekä seuraaminen
  • vähentää ilmasaasteita laivoiltamme

Lue meidän turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka kokonaisuudessaan tästä alta.

Kaikki laivamme ovat luokiteltu DNV GL ja täyttävät kaikki nyt voimassa olevat ympäristön suojeluvaatimukset.

Misana ja Misida uudisrakennuksissa on kaksi pääkonetta joka lisää turvallisuutta ja mahdollistaa polttoaine kulutuksen optimoinnin. Pääkoneet on varustettu "common rail" polttoainesuihkutuksella ja "Wetpac" pakokaasujen puhdistuslaitteistolla joilla yhdessä vähennetään NOx päästöja noin 50 prosentilla. Kaikki poltto-ainetankit on suojattu kaksoispohjalla. Tämän lisäksi laivoissa on huipputehokkaat Marinfloc pilssivesi-separaattorit. Misana ja Misida täyttävat Germanischer Lloydin luokkavaatimukset "Evironmental passport" ja "Ballast water management".

Sertifikaatit ja Politiikka

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi