Rahtaustilanne

Viime viikot ovat olleet rahtaus­markki­noilla erittäin tapahtumarikkaita.

 

Misida on rahdattu P&O:lle ja ajaa Dublin – Liverpool, samaa reittiä kuin Mistral ajoi 2019. Sopimus P&O:n kanssa on ajanjaksolle heinäkuu – syyskuu.

 

Midas on aloittanut uuden liikenteen Wagenborgille Riika–Oxelö­sund lin­jalla. Peruslasti on rakennus­materiaa­leja ja rakenteita ruotsalaiselle raken­nus­teollisuudelle.

 

Misana ja Misida on rahdattu norjalai­selle linjaoperaattori Sea-Cargolle. Rah­taukset alkavat elokuussa ja lokakuussa 2020 ja sopimus on vuoden 2021 lop­puun Sea-Cargon oikeudella jatkaa sopi­musta vielä pidemmälle. Alukset tule­vat liikennöimään Sea-Cargon linja­liikenteessä Norjan satamien ja manner-Euroopan välillä.

 

Mistral tulee aloittamaan liikenteen elo­kuussa asiakkaalle, joka vielä tässä vai­heessa haluaa pysyä anonyymina.

 

Sopimukset työllistävät Misanan ja Misi­dan pitkäksi ajaksi eteenpäin kun taas Midas ja Mistral liikennöivät uusilla linjoilla, joten sopimuskauden pituus riippuu, miten lastimäärät kehit­ty­vät. Yhteenvetona voi todeta, että nämä ovat todella hyviä uutisia ja tärkeä askel kohti alustemme pitkäaikaiseen työllis­tä­miseen.

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi