Pitkä-aikainen sopimus UPM-Kymmenen kanssa Link Starille, Ms Baltican sopimus TransProConin kanssa on pidennetty

2016-05-12

Nykyisen sopimuksen mukaan Link Star ajaa Nor Linesille joulukuuhun 2016 saakka. Sen jälkeen laiva on pitkä-aikaisesti rahdattu metsäteollisuusyhtiö UPM-Kymmenelle, liikenne alkaa tammikuussa 2017.

Pitkäaikaissopimuksen allekirjoitus metsäteollisuuden kanssa on selvä merkki siitä, että merenkulkurahtimarkkinat ovat nousussa.

Baltican aikarahtaussopimus TransPro Conin kanssa on pidennetty joulukuun 2016 loppuun.

Lisätietoja saa toimitusjohtajalta Dan Mikkolalta, puhelin 018-528282, sähköposti dan.mikkola@godbyshipping.fi tai www.upm-kymmene.com, www.sollines.se tai www.godbyshipping.fi.

Ystävällisin terveisin 

GODBY SHIPPING AB 

Dan Mikkola

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi